Dom Perignon 2012 Gift Box

26697 RSD

Kuća Dom Pérignon je ovekovečila ovaj vizionarski pristup, usađen od strane osnivača, koji i dalje ostaje vizija pravog luksuza: stalno ponovno stvaranje izuzetnog. Čudo načinjeno kao sklop finog prilagođavanja, rizičnog, intuicije i iskustva vode ka krajnjem cilju: inspirisanom stvaranju berbe. Vanvremenske karaketeristike Dom Pérignon šampanjca i najprepoznatljiviji aspekti određene godine. “Uvek isti, a uvek drugačiji.”